Røyslandsdalen, Tørrmur

Byggeplass: Røyslandsdalen, Bjerkreim kommune

Referanser: Bolig og leiligheter

Våre fagområder: Geoteknikk

Byggherre: Erik Stapnes