Undheim idrettshall

Byggeplass: Undheim, Time kommune

Referanser: Forsamlingslokaler og idrettshaller

Våre fagområder: Byggeteknikk

Byggherre: Undheim idrettslag