Skjærpebakken

Byggeplass: Nærbø, Hå kommune

Referanse: Bolig og leiligheter

Vår fagområder: Arkitekt, Byggeteknikk, Brannteknikk, Geoteknikk

Byggherre: Gann Tre AS