Bærland Omsorgsboliger

Byggeplass: Ålgård, Gjesdal kommune

Referanser: Bolig og leiligheter

Våre fagområder: Arkitekt

Byggherre: Gjesdal kommune