Kleivane, Tørrmur

Byggeplass: Kleivane, Sandnes kommune

Referanser: Bolig og leiligheter

Våre fagområder: Geoteknikk

Byggherre: Øster Hus AS