Nye Lagård svømmehall

Byggeplass: Egersund, Eigersund kommune

Referanser: Forsamlingslokaler og idrettshaller

Våre fagområder: Arkitekt, Byggeteknikk, Brannteknikk, Bygningsfysikk, Miljøsanering, Prosjekt- og byggeledelse

Byggherre: Egersund Svømmeklubb