Gand kirke

Byggeplass: Sandved, Sandnes kommune

Referanser: Forsamlingslokaler og idrettshaller

Våre fagområder: Byggeteknikk, Uavhengig kontroll

Byggherre: Gand Sokn